O Clonable

Clonable - vaše orodje za kloniranje in lokalizacijo spletnih strani in spletnih trgovin.

E-naslov
info[@]clonable.net
Telefonska številka
+31 492 77 52 69
Naslov

Poslovni center Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Splošni pogoji in določila

Clonable ("Clonable" in/ali "mi") vam zagotavlja platformo, za katero veljajo izključno naslednji pogoji, ki so nespremenljivi in se lahko po vaši presoji spremenijo po predhodnem obvestilu Clonable, ob upoštevanju določb spodnjih pogojev.

S sprejetjem in strinjanjem s pogoji te pogodbe o platformi ("Pogodba") s tem, ko: (a) izberete možnost "Strinjam se" s temi pogoji, (b) dokončate postopek registracije, (c) kakor koli uporabljate platformo, na primer prenašate ali nalagate vsebino ali uporabljate storitve, ki jih zagotavljajo Clonable in/ali tretje osebe prek platforme, postanete stranka Clonable in sprejmete naslednje pogoje ter s Clonable sklenete pravno zavezujočo pogodbo.

V tej pogodbi se vsa sklicevanja na vas in/ali vašega in/ali uporabnika in/ali stranko nanašajo na stranko, ki sklene to pogodbo s Clonable.

Pregled
Clonable zagotavlja določene storitve na svojem spletnem mestu ali prek njega, www.Clonable.net (in druga, po možnosti prevedena imena domen, kot so www.Clonable.si itd., ("platforma"). Platforma zagotavlja večnamensko prevajalsko storitev, ki vam omogoča, da svoje lokalno spletno mesto spremenite v večjezično in/ali večdržavno spletno mesto ("storitevClonable"). Sporazum velja za storitev Clonable. Vse vsebine in storitve, ki so na voljo prek platforme in niso bile na voljo na datum "Zadnji popravek" spodaj, se samodejno štejejo za del storitve Clonable, ko so prvič na voljo prek platforme.

Sprejem pogojev / sprejem
Če se ne strinjate s pogoji te pogodbe, platforme ne smete uporabljati.

Poleg tega platforme ne smete uporabljati, če (i) vam lokalna zakonodaja in predpisi prepovedujejo uporabo platforme ali (ii) niste v celoti sposobni in pooblaščeni za sklenitev zavezujoče pogodbe z Clonable.

Z uporabo platforme izjavljate in zagotavljate, da imate pravico, pooblastila in sposobnost skleniti to pogodbo ter spoštovati vse njene pogoje.

Politika zasebnosti
Zaščita informacij in zbiranje informacij na spletnem mestuClonablesta prikazana v pravilniku o zasebnosti Clonable (za pravilnik o zasebnosti kliknite tukaj). Strinjate se, da Clonable uporablja vaše podatke v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

Registracija
Pogoj za vašo uporabo storitve Clonable in platforme je, da ste zakoniti lastnik spletnega mesta, v zvezi s katerim uporabljate platformo, storitev Clonable. Pogoj je tudi, da ste lastnik vse intelektualne lastnine, povezane s tem (ali pravni zastopnik lastnika spletnega mesta).

Za uporabo storitev in platforme Clonable se morate registrirati na spletni strani Clonable. Če se želite registrirati na spletni strani Clonable, morate navesti veljavni e-poštni naslov (ki se bo uporabljal kot edinstven identifikator vašega računa), svoje ime in geslo.

Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti svojega gesla in računa ter se strinjate, da svojega e-poštnega naslova ali gesla ne boste prenesli, posodili ali kako drugače prenesli tretji osebi za namene uporabe ali dostopa do storitve in platforme Clonable.

Prav tako ste sami odgovorni za vse dejavnosti, ki se izvajajo v vašem računu. Geslo ali druge podatke o računu lahko kadar koli spremenite v skladu z navodili, ki so na voljo na vaši profilni strani.

Strinjate se, da nas boste nemudoma obvestili o kakršni koli nepooblaščeni uporabi svojega računa ali kakršni koli drugi kršitvi varnosti, povezani z vašim računom ali storitvijo Clonable, in da se boste ob koncu vsake seje odjavili/zaprli svoj račun (če je primerno).

Pri uporabi storitve in platforme Clonable se strinjate, da: (i) zagotovite določene aktualne, popolne in točne informacije o vas, ko to zahteva platforma, ter (ii) vzdržujete in posodabljate te informacije, če je to potrebno, da ostanejo aktualne, popolne in točne. Če so kateri koli podatki, ki ste jih navedli med začetno registracijo, napačni, si Clonable pridržuje pravico, da nemudoma prekine vaš račun in vašo pravico do uporabe storitve in platforme Clonable.

Ne odgovarjamo za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnjevanja katere koli od zgoraj navedenih obveznosti.

Plačilo
Različne strukture pristojbin in pristojbine, ki jih je treba plačati za storitev Clonable, so določene na platformi ("pristojbine") ali v ločeni pogodbi za vas kot stranko. Storitve Clonable bo Clonable opravil, ko bo Clonable sprejel spletno registracijo in v celoti plačal ustrezne pristojbine za storitev Clonable, kot je določeno na platformi ali v posebni pogodbi, sklenjeni z vami kot stranko.

V primeru neplačila katere koli pristojbine, ki jo dolgujete, med drugim zaradi povratne obremenitve, goljufije, zavrnjene kreditne kartice ali iz katerega koli drugega razloga, ima Clonable pravico takoj začasno ali trajno prekiniti vaš dostop do platforme in storitev Clonable, brez poseganja v pravico, da od vas izterja vse zapadle zneske, ali v katero koli drugo pravico ali pravno sredstvo, ki je na voljo Clonable.

Clonable si pridržuje pravico, da občasno spremeni svojo plačilno politiko in pristojbine, zaračunane za storitve Clonable, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati takoj. Vse pristojbine in druge stroške je treba plačati v valuti, navedeni na platformi. Če valuta ni navedena, so vse pristojbine navedene v EUR in ne vključujejo vseh veljavnih davkov v zadevni jurisdikciji (vključno, vendar ne omejeno na DDV, če je to primerno).

Clonable Strinjate se, da boste plačevali pristojbine za vse storitve Clonable, kupljene na spletni strani Clonable. Poleg tega se strinjate, da ste odgovorni za plačilo vseh veljavnih davkov, ki jih je treba plačati v ustrezni jurisdikciji, v kateri poteka pogodba.

Plačila za storitve na spletnem mestu Clonable se izvedejo prek varnega spletnega mesta tretje osebe. Vendar se zavedate in strinjate, da ni mogoče zagotoviti popolne varnosti ali zasebnosti internetnih prenosov in da lahko vse vaše podatke (vključno s podatki o kreditnih karticah) prebere in/ali prestreže tretja oseba. Clonable ni odgovoren za prestrezanje in/ali vdiranje v podatke ali drug nepooblaščen dostop do informacij, ki jih posredujete za namene storitev Clonable.

Licenca za uporabo storitve Clonable in dostop do nje
Clonable vam podeljuje osebno, neprenosljivo, neizključno licenco ("licenca") za uporabo platforme za dostop do storitve Clonable, ki jo s tem sprejemate.

Vsa intelektualna lastnina (med drugim avtorske pravice, poslovne skrivnosti, blagovne znamke, patenti itd.), ki se pojavlja ali je vključena v in/ali povezana s platformo (med drugim vključno s programsko kodo, uporabniškimi priročniki in vso drugo dokumentacijo), je in ostane izključna last Clonable. Nobena določba te pogodbe in/ali podelitev licence ne pomeni odpovedi intelektualni lastnini Clonablev skladu s katero koli zakonodajo.

Licenca ne vključuje nadaljnje prodaje ali komercialne uporabe platforme, storitve Clonable ali njene vsebine, izpeljane uporabe te platforme, storitve Clonable ali njene vsebine ali uporabe orodij za rudarjenje podatkov, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in pridobivanje podatkov. Platforme, storitve Clonable ali katerega koli njenega dela ni dovoljeno reproducirati, razmnoževati, kopirati, prodajati, preprodajati, obiskovati ali kako drugače izkoriščati v komercialne namene brez izrecnega pisnega soglasja Clonable. Poleg tega ne smete kopirati ali posnemati nobenega dela ali celotne zasnove ali videza platforme. Ti so zaščiteni z intelektualno lastnino.

Clonable lahko občasno objavi nova orodja in vire na platformi ali uvede druge storitve in/ali funkcije za platformo. Za vse nove storitve in funkcije bo veljala ta pogodba in vsi dodatni pogoji uporabe, ki jih lahko izdamo za te posebne storitve ali funkcije.

O tem, kaj pomeni zloraba platforme, odloča Clonable po lastni presoji. Clonable si pridržuje pravico, da prekine vaš račun, če Clonable ugotovi, da ste kršili pogodbo.

Omejitev uporabe vsebine
Zavedate se, da lahko platforma vsebuje informacije, programsko opremo, fotografije, videoposnetke, besedilo, grafiko, glasbo, zvoke ali drugo gradivo (skupaj imenovano "vsebina"), ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami, poslovnimi skrivnostmi ali drugimi lastninskimi pravicami, in da so te pravice veljavne in zaščitene v vseh oblikah, medijih in tehnologijah, ki obstajajo zdaj ali bodo razvite v prihodnosti. Celotna vsebina je skupaj zaščitena z nizozemskimi zakoni o avtorskih pravicah kot kolektivno delo, mi pa smo lastniki avtorskih pravic za izbor, usklajevanje, urejanje in izboljševanje te vsebine. Spreminjanje vsebine ali uporaba vsebine v kakršen koli drug namen, vključno z uporabo te vsebine na katerem koli drugem spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju, je strogo prepovedana. Razen če nam to vnaprej izrecno pisno dovolimo, se strinjate, da ne boste reproducirali, distribuirali, prodajali, spreminjali, dajali v najem, zakupovali, posojali, prilagajali, prevajali, ustvarjali izvedenih del (v celoti ali delno), dekompilirali, izvajali obratnega inženiringa, razstavljali ali kako drugače v celoti ali delno zmanjšali platforme ali storitve Clonable, vključno z njeno vsebino.

Ime in logotip Clonable sta intelektualna last Clonable. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na platformi, so blagovne znamke njihovih lastnikov. Naši partnerji imajo lahko tudi dodatne lastniške pravice do vsebine, ki jo dajo na voljo prek storitve in platforme Clonable. Blagovna imena, blagovne znamke in storitvene znamke v naši lasti, registrirane ali neregistrirane, se ne smejo uporabljati v povezavi z nobenim izdelkom ali storitvijo, ki ni naša, na način, ki bi lahko povzročil zmedo. Ničesar na platformi se ne sme razumeti tako, da bi implicitno, s posredovanjem ali kako drugače podeljevalo licenco ali pravico do uporabe katerega koli od naših trgovskih imen, blagovnih znamk ali storitvenih znamk brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja.

Kakovost izdelka
Spletna stranClonable poskuša biti čim bolj natančna. Vendar Clonable ne jamči, da so opisi izdelkov, besedila in/ali druge prevedene informacije na vašem spletnem mestu točni, popolni, zanesljivi, aktualni in/ali brez napak. Ne glede na zgoraj navedeno zavrnitev odgovornosti glede kakovosti bo Clonable uporabil vedenje uporabnika vašega spletnega mesta za izboljšanje kakovosti izdelkov storitev Clonable, vendar ni k temu zavezan. Strinjate se, da niti Clonable niti njeni povezani subjekti in ponudniki storitev niso odgovorni za kakršno koli netočno, nepopolno, nezanesljivo ali napačno delovanje v zvezi s storitvami Clonable in prevedenimi informacijami na vašem spletnem mestu.

Gradivo, predloženo prek platforme
Opredelitev pojma "gradivo, predloženo prek storitve in platforme Clonable" v tem dokumentu pomeni vse podatke, informacije, besedilo, programsko opremo, zvočne datoteke, slike, fotografije, grafike, video posnetke, sporočila, datoteke, povezave ali katero koli drugo gradivo ("gradivo") na vaši spletni strani, ne glede na to, ali je zaščiteno s skriptami, geslom ali kako drugače. Gradivo bo predmet storitve Clonable, ki bo vključevala prenos gradiva tretji osebi, da opravi storitev Clonable. Strinjate se, da če objavite gradiva prek platforme, samodejno podelite Clonable ter njenim naslednikom in odstopnikom neizključno, svetovno, brezplačno, trajno in nepreklicno licenco za uporabo, prenos in tiskanje, prikazovanje, spreminjanje, objavljanje in prilagajanje gradiv, v celoti ali delno, za izvajanje storitve Clonable. Sami ste odgovorni za vse gradivo, ki ga pošljete, objavite ali distribuirate prek platforme, med drugim za vsebino vaših e-poštnih sporočil, informacij, pregledov, uporabniških ocen, objavljenih fotografij ali grafik ali sorodnega gradiva. Z oddajo gradiva na svoje spletno mesto izjavljate in zagotavljate, da imate vse pravice, naslove in interese v zvezi s takšnim gradivom in podobo, ki jo vsebuje takšno gradivo.

Potrjujete in se strinjate, da (a) si pridržujemo pravico (vendar nimamo nobene obveznosti), da pregledamo gradiva, preden dovolimo njihovo objavo ali drugo shranjevanje prek platforme v povezavi s storitvijo Clonable; in (b) lahko po lastni presoji storimo kar koli od naslednjega: (i) spremljamo predložitev gradiv; (ii) spremenimo, odstranimo ali zavrnemo objavo ali dovolimo objavo ali shranjevanje katerega koli gradiva; in/ali (iii) razkrijemo gradiva ali sporočila prek platforme in okoliščine njihovega prenosa: (a) tretjim osebam za upravljanje storitve Clonable in platforme; (b) izpolnjevanje veljavne zakonodaje; (c) odzivanje na vladne zahteve; (d) izpolnjevanje veljavnih pravnih postopkov; (e) varovanje pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine Clonable, obiskovalcev platforme ali javnosti; (f) omogočanje uveljavljanja razpoložljivih pravnih sredstev ali omejevanje škode, ki bi nam lahko nastala; in/ali (g) uveljavlja Pogodbo in/ali (iv) gradiva posreduje ustreznim organom in finančnim institucijam, če Clonable po lastni presoji ugotovi, da: (a) poskušate ogoljufati Clonable; (b) izvajate goljufivo dejavnost ali drugo prepovedano transakcijo; (c) izvajate kriminalno dejavnost; ali (d) so gradiva sovražne narave.

V nobenem primeru ne bomo mi ali kateri koli od naših zaposlenih, uradnikov, direktorjev, delničarjev, zastopnikov, predstavnikov ali povezanih oseb odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi vašega zanašanja na gradivo. Poleg tega nimamo nadzora in ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe (med drugim ponovne objave) ali zlorabe informacij, ki jih prostovoljno objavi katera koli tretja oseba prek katerega koli dela storitve in platforme Clonable, s strani katere koli tretje osebe.

V skladu s pogoji te pogodbe ne smete nalagati, shranjevati, distribuirati, prenašati, prikazovati, izvajati, dajati na voljo ali kako drugače sporočati javnosti nobenega gradiva, za katerega nimate potrebnih pravic. Zlasti kakršna koli nepooblaščena uporaba avtorsko zaščitenega gradiva v vaših gradivih (vključno z razmnoževanjem, distribucijo, spreminjanjem, prilagajanjem, javnim prikazovanjem, javnim izvajanjem, pripravo izvedenih del, dajanjem na voljo ali drugim sporočanjem javnosti prek platforme) lahko krši pravice tretjih oseb in je strogo prepovedana. Vsaka taka kršitev lahko povzroči prekinitev pogodbe in vašega dostopa do platforme ter civilni ali kazenski postopek, ki ga proti vam sproži zadevni imetnik pravic ali se sproži v njegovem imenu.

 

Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Platforma lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest ali virov ali pa vsebine tretjih oseb vsebujejo povezave do teh spletnih mest ali virov. Ker nad takimi spletnimi mesti in viri nimamo nadzora, se zavedate in strinjate, da nismo odgovorni za razpoložljivost takih zunanjih spletnih mest ali virov, jih ne podpiramo in nismo odgovorni za vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali drugo gradivo (skupaj "gradivo tretjih oseb"), ki je na voljo prek takih spletnih mest ali virov ali je na njih vsebovano. Zavedate se, da ste lahko izpostavljeni gradivom tretjih oseb, ki so žaljiva, nespodobna ali sporna. Nadalje se zavedate in strinjate, da nismo neposredno ali posredno odgovorni za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala neposredno ali posredno zaradi uporabe ali zanašanja na kakršno koli gradivo tretje osebe, ki je na voljo na katerem koli takem spletnem mestu ali viru ali prek njega.

 

Razpoložljivost

Clonable se zavezuje, da si bo po najboljših močeh prizadeval zagotoviti storitve Clonable in dostop do platforme 24 ur na dan, 7 dni na teden. Kljub temu se bo dostop do platforme občasno prekinil zaradi vzdrževanja, nadgradenj in popravil, za katere priznavate, da so nujna funkcija, ki jo izvaja Clonable, ali zaradi napak v telekomunikacijskih povezavah in opremi, na katere Clonable nima vpliva, Clonable pa ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo prihodkov.

 

Clonable lahko začasno ali trajno spremeni ali prekine platformo ali kateri koli njen del, o čemer vas lahko obvesti ali ne.

 

Jamstvo za uporabnike, obveznost odškodnine in odpoved

Izjavljate in jamčite, da: (a) ste lastnik intelektualne lastnine ali ste pridobili vse potrebne licence in dovoljenja za uporabo gradiva v skladu z vašo uporabo v povezavi s platformo ali kot je drugače dovoljeno s Sporazumom; (b) imate pravice, potrebne za podelitev licence, določene v Sporazumu (c) od vseh oseb, ki so prikazane v vašem gradivu, ste prejeli dovoljenje za uporabo vašega gradiva, kot je določeno v Sporazumu, vključno z distribucijo, javnim prikazovanjem, javno predstavitvijo in razmnoževanjem gradiva; in (d) vaše gradivo ne krši ali krši pravic intelektualne lastnine ali drugih lastninskih pravic, vključno s pravicami do publicitete ali zasebnosti, katere koli osebe, podjetja ali subjekta ali druge tretje osebe.

 

Strinjate se, da boste Clonable in njene delničarje, hčerinske družbe, povezane družbe, vodje, zastopnike, zaposlene, soustanovitelje blagovnih znamk ali druge partnerje ter dajalce licenc odškodovali in jim zagotovili neškodljivost za vse zahtevke, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, ki bi nastali zaradi vašega gradiva ali bi iz njega izhajali, vašo uporabo platforme, vašo povezavo s platformo, kakršno koli trditev, da je vaše gradivo povzročilo škodo nekomu drugemu, kakršne koli dogovore med vami in kom drugim, ki oglašuje ali promovira prek platforme, vašo kršitev pogojev pogodbe ali vašo kršitev kakršnih koli pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine.

 

Zavrnitev jamstev

Izrecno razumete in se strinjate, da v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja:

 

Platforma in vsebina sta na voljo na spletnem mestu Clonable "takšni, kakršni sta", brez kakršnih koli izrecnih, implicitnih, zakonskih ali drugih jamstev, vključno z implicitnimi jamstvi o lastništvu, nedotakljivosti, primernosti za prodajo ali ustreznosti za določen namen. Brez omejitve naslednjega Clonable in njegovi dajalci licenc ne jamčijo, da (a) bosta platforma in vsebina izpolnjevali vaše zahteve ali da bosta stalno na voljo, neprekinjeno, brezčasno, varno ali brez napak; (b) da bodo rezultati, ki jih boste dobili z uporabo platforme in vsebine, učinkoviti, natančni ali zanesljivi; (c) da bo kakovost platforme in vsebine izpolnila vaša pričakovanja; ali da (d) bodo odpravljene vse napake ali opustitve v platformi ali vsebini. Noben nasvet ali informacija, ustna ali pisna, ki jo pridobite od Clonable ali prek platforme in vsebine ali z njuno uporabo, ne ustvarja nobenega jamstva, ki ni izrecno navedeno v Pogojih.

 

Clonable izrecno zavrača vsakršno odgovornost v zvezi z dejanji, ki izhajajo iz uporabe platforme ali sodelovanja v njej s strani uporabnika in ki izhajajo iz platforme in njene vsebine. Do vseh vsebin, prenesenih prek storitve Clonable, ki so na voljo ali drugače pridobljene z uporabo platforme, dostopate po lastni presoji in na lastno odgovornost ter ste sami odgovorni za kakršno koli škodo na vašem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki je posledica prenosa. Clonable ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli računalniške viruse ali podobno kodo, preneseno na uporabnikov računalnik s platforme.

 

Clonable ne prevzema nobene odgovornosti za platforme ali gradiva tretjih oseb, do katerih je mogoče dostopati prek povezanih spletnih mest. Clonable ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi s takimi tretjimi osebami, njihovo vsebino ali platformo in zanje ne prevzema nobene odgovornosti. Uporabnik je pri kakršnem koli poslovanju s takšnimi tretjimi osebami odgovoren za svoje tveganje.

 

Upravitelji, gostitelji, udeleženci, moderatorji in druge tretje osebe niso pooblaščeni predstavniki Clonable, njihova stališča pa ne odražajo nujno stališč Clonable. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Clonable ni odgovoren za gradivo, ki izhaja iz pravic intelektualne lastnine, obrekovanja, zasebnosti, publicitete, obscenosti ali drugih zakonov. Clonable prav tako zavrača vso odgovornost v zvezi z uporabo, zlorabo, izgubo, spreminjanjem ali nedostopnostjo katerega koli gradiva.

 

Clonable ne odgovarja za nobeno izgubo, ki bi jo lahko utrpeli zaradi uporabe vašega gesla, računa ali podatkov o računu v povezavi s platformo s strani druge osebe, z vašo vednostjo ali brez nje.

 

Omejitev odgovornosti

V nobenem primeru Clonable, njegovi delničarji, uradniki, direktorji, zaposleni, partnerji, dajalci licenc ali dobavitelji vam ali komu drugemu ne bodo odgovorni za kakršno koli posebno, naključno, posredno, posledično ali kazensko škodo, vključno s škodo zaradi izgube uporabe, podatkov ali dobička, ne glede na to, ali jo je bilo mogoče predvideti ali ne, ali če je bila spletna stran Clonable obveščena o možnosti takšne škode, ali na podlagi katere koli teorije odgovornosti, vključno s kršitvijo pogodbe ali garancije, malomarnostjo ali drugim prekrškom, ali kakršnim koli drugim zahtevkom, ki izhaja iz uporabe ali dostopa do platforme ali vsebine ali je z njo povezan. Nič v teh pogojih ne omejuje ali izključuje odgovornosti Clonableza hudo malomarnost ali namerno napako Clonable ali njegovih zaposlenih, za smrt ali telesne poškodbe.

 

Skupna odgovornost družbeClonablein njenih delničarjev, pridruženih družb, dajalcev licenc in dobaviteljev po tej pogodbi ali v zvezi z njo je omejena na mesečno pristojbino, določeno v pogodbi med Clonable in vami. Ta omejitev velja tudi, če je bila družba Clonable obveščena o možnosti takšne škode, in ne glede na to, da ni bil dosežen bistveni namen katerega koli omejenega pravnega sredstva.

 

Zavezanost lastniškim informacijam

 

Potrjujete, da ima Clonable izključno pravico, naslov in interes do intelektualne lastnine v zvezi s platformo in storitvami Clonable. "Intelektualna lastnina" pomeni avtorske pravice, moralne pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti, nelojalno konkurenco in vse druge intelektualne in lastniške pravice, med drugim tudi pravice, ki izhajajo iz storitev Clonable in platforme.

 

Potrjujete, da nimate nobene pravice, naslova ali interesa v zvezi z intelektualno lastnino v platformi, vključno z vsebino, ki izhaja iz večnamenske prevajalske storitve, ki vam omogoča pretvorbo lokalnega spletnega mesta v večjezično spletno mesto, razen pravice do uporabe te intelektualne lastnine v platformi, kot je izrecno določeno v tej pogodbi. Naredite vse potrebno za zaščito pravic Clonable iz tega odstavka 16 in na zahtevo Clonable izvedete vse potrebne ukrepe za zaščito lastništva Clonableteh pravic, med drugim tudi izpolnite vse dokumente.

 

Prenehanje in sprememba storitve Clonable

Strinjate se, da lahko po lastni presoji ukinemo vaše geslo, račun (ali njegov del) ali uporabo storitve Clonable in platforme ter odstranimo in zavržemo vsa gradiva v platformi iz katerega koli razloga, med drugim tudi, če menimo, da ste kršili ali ravnali v nasprotju s črko ali duhom te pogodbe. Vaš račun bomo ukinili tudi, če bomo prejeli zanesljive informacije o vaši kršitvi katerega koli zakona, in pri tem sodelovali z organi pregona. Prav tako lahko po lastni presoji in kadar koli prenehamo zagotavljati storitev Clonable ali kateri koli njen del, z obvestilom ali brez njega. Strinjate se, da se lahko vsaka prekinitev vašega dostopa do platforme v skladu s katero koli določbo te pogodbe izvede brez predhodnega obvestila, ter priznavate in se strinjate, da lahko takoj deaktiviramo ali izbrišemo vaš račun in vse povezane informacije in datoteke v vašem računu in/ali preprečimo nadaljnji dostop do teh datotek ali storitve Clonable. Strinjate se tudi, da vam ali kateri koli tretji osebi nismo odgovorni za kakršno koli prekinitev vašega dostopa do platforme.

 

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in od časa do časa, začasno ali trajno, v celoti ali delno: (a) spremeni ali prekine storitev Clonable, med drugim (i) omeji čas, v katerem so storitve Clonable na voljo, (ii) omeji dovoljeno uporabo storitve Clonable in (iii) omeji ali prekine pravico uporabnika do uporabe storitve Clonable, z obvestilom ali brez njega; (b) zaračunavati pristojbine v zvezi z uporabo storitve Clonable; (c) spremeniti in/ali opustiti pristojbine, zaračunane v zvezi s storitvijo Clonable; in/ali (d) ponuditi priložnosti nekaterim ali vsem uporabnikom storitve Clonable. Strinjate se, da niti mi niti katera koli naša povezana družba nismo odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, začasno ali trajno prekinitev storitve Clonable, v celoti ali delno, ali katere koli storitve, vsebine ali funkcije, ponujene prek platforme.

 

Če nas opozorite na kršitve, lahko prekličemo vaše pravice do registracije in/ali sprejmemo druge ustrezne ukrepe za uveljavitev teh smernic. Poleg tega lahko po lastni presoji iz katerega koli razloga ukinemo vaš račun ali sodelovanje v kateri koli funkciji storitve in platforme Clonable.

 

Pravilnik o vračilu in odpovediClonableje del Pogojev uporabe storitev Clonable in je vključen vanje (kliknite tukaj za pravilnik o vračilu in odpovedi). Kot pogoj za registracijo na Clonable in uporabo storitev Clonable izrecno potrjujete, da ste prebrali in razumeli Pravilnik o vračilu in odpovedi ter se strinjate, da vas zavezujejo njegovi pogoji in določila. Če se kadar koli ne strinjate s Pravilnikom o vračilu in odpovedi ali katerim koli njegovim delom, je vaše edino pravno sredstvo, da prenehate uporabljati vse storitve Clonable in ukinete svoj račun. Upoštevajte pa, da za vse transakcije, ki so bile opravljene pred datumom takšne prekinitve, v celoti veljajo pogoji Pravilnika o vračilu in odpovedi.

 

Obnašanje uporabnikov

Strinjate se, da do platforme ne boste dostopali ali poskušali dostopati z drugimi sredstvi, razen z vmesnikom, ki ga zagotavlja Clonable, ali da boste zaobšli kakršne koli omejitve dostopa ali uporabe, ki jih je uvedel Clonable, da bi preprečil določene načine uporabe platforme.

 

Strinjate se, da platforme ne boste uporabljali ali spodbujali ali dovoljevali drugim, da jo uporabljajo za:

 

 • delite gradivo, ki je nezakonito, škodljivo, grozeče, žaljivo, nezakonito, obrekljivo, žaljivo, vulgarno, nespodobno, otroško pornografsko, nespodobno, vulgarno, vdira v zasebnost drugih, je sovražno, rasno, etnično ali kako drugače neprimerno;
 • zasledovanje, ustrahovanje in/ali nadlegovanje druge osebe;
 • napeljevanje drugih k nasilju;
 • na kakršen koli način škodovati mladoletnikom;
 • delite gradivo, ki ga ne smete deliti na podlagi zakona ali pogodbenega ali fiduciarnega razmerja;
 • delite gradivo, ki krši pravice intelektualne lastnine ali druge lastniške pravice katere koli stranke;
 • se lažno izdajati za katero koli osebo ali subjekt ali lažno navajati ali kako drugače napačno predstavljati svojo povezanost z osebo ali subjektom;
 • uporabljati platformo ali gradivo na način, ki uporabnika zavaja, da misli, da je v neposrednem stiku s spletno stranjo Clonable;
 • delite gradivo, ki vsebuje programske viruse ali drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, namenjene prekinitvi, uničenju ali omejitvi delovanja računalniške programske opreme, strojne opreme ali telekomunikacijske opreme;
 • dostopati do platforme ali jo uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali oslabil kateri koli strežnik Clonable ali omrežja, povezana s katerim koli strežnikom Clonable;
 • namerno ali nenamerno motenje ali prekinjanje delovanja platforme ali kršenje zakonov o dostopu do platforme ali njeni uporabi, kršenje zahtev, postopkov, pravilnikov ali predpisov omrežij, povezanih s platformo, ali izvajanje dejavnosti, ki so s to pogodbo prepovedane;
 • motenje varnosti ali drugačno povzročanje škode na platformi, gradivu, računih, geslih, strežnikih ali omrežjih, ki so povezana s platformo ali dostopna prek nje ali katere koli pridružene ali povezane spletne strani;
 • motiti, ovirati ali preprečevati drugim uporabnikom uporabo ali uživanje platforme ali gradiva ali katerega koli drugega povezanega ali povezanega spletnega mesta, platforme ali vsebine;
 • dostopa ali poskusa dostopa do kakršnega koli gradiva, za katerega niste pooblaščeni, ali na kakršen koli način, ki ni namerno omogočen prek platforme;
 • reproducirati, prodajati, preprodajati ali izkoriščati v komercialne namene kateri koli del gradiva, uporabo platforme ali gradiva ali dostop do platforme ali gradiva;
 • Gostovanje platforme, na podlagi naročnine ali kako drugače, brez dovoljenja Clonable, vključno s pripadajočo aplikacijo, ki tretji osebi omogoča uporabo platforme za ustvarjanje, prenos ali zaščito kakršnega koli gradiva;
 • goljufanje, obrekovanje ali drugačno kršenje zakonskih pravic (kot sta pravica do zasebnosti in publicitete) drugih; ali
 • sodelovati v drugih oblikah vedenja, ki se po presoji Clonable štejejo za neprimerne, nezakonite ali sporne.

 

Poleg tega se strinjate, da boste upoštevali vse veljavne zakone, pravila in predpise, kar je pogoj za uporabo storitve Clonable.

 

Da bi nam omogočili zaščito kakovosti naših izdelkov in storitev, našim zaposlenim in predstavnikom dovoljujete dostop do vašega računa in podatkov iz kakršnega koli razloga po lastni presoji. Prav tako si pridržujemo pravico, vendar ne prevzemamo odgovornosti, da spremljamo ali preverjamo vaše vedenje med uporabo storitve in platforme Clonable. Za vašo uporabo storitve in platforme Clonable veljajo vsi veljavni lokalni, državni, nacionalni in mednarodni zakoni in predpisi. Poleg tega potrjujete, da ste odgovorni za pridobitev ali zagotovitev vseh dostopnih linij, telefonske in računalniške opreme (vključno z modemom) ali drugih naprav, potrebnih za dostop do platforme, ter za plačilo vseh s tem povezanih pristojbin.

 

Vprašanja pristojnosti

Platformo nadzira in upravlja Clonable z Nizozemske in ni namenjena temu, da bi za Clonable veljali zakoni ali jurisdikcija katerega koli ozemlja, ki ni država Nizozemska. Clonable ne zagotavlja, da sta storitev in platforma Clonable ali kateri koli njun del primerna ali na voljo za uporabo v kateri koli posamezni jurisdikciji. Tisti, ki se odločijo za dostop do platforme, to počnejo na lastno pobudo in na lastno odgovornost ter so odgovorni za upoštevanje vseh lokalnih zakonov, pravil in predpisov. Dostopnost platforme lahko kadar koli in po lastni presoji v celoti ali delno omejimo na katero koli osebo, geografsko območje ali jurisdikcijo, ki jo izberemo.

 

Obvestila

Clonable vas lahko obvesti po e-pošti, z objavo na platformi ali na drug primeren način. O tem morate Clonable pisno obvestiti po elektronski pošti ali na drug način, ki ga izrecno določa Clonable. Clonable lahko prek storitve Clonable oddaja, razširja ali prikazuje obvestila ali sporočila, s katerimi vas obvešča o spremembah pogodbe, storitve in platforme Clonable, pravilnika o zasebnosti ali drugih pomembnih zadevah. Vsako takšno oddajanje, distribucija ali prikazovanje informacij pomeni obvestilo za vas.

 

Veljavna zakonodaja in drugi splošni pogoji

Sporazum ne ustvarja in se ne sme razlagati, da ustvarja partnerstvo, skupno podjetje, razmerje med delodajalcem in zaposlenim, agencijo ali franšizodajalcem in franšizojemalcem med vami in Clonable. Pogodbo urejajo in razlagajo nizozemski zakoni brez upoštevanja načel kolizije zakonov. Strinjate se, da se vsak pravni ali nepravdni postopek, ki izhaja iz te pogodbe ali je z njo povezan, začne samo na sodiščih v mestu s'Hertogenbosch, pri čemer se strinjate in podrejate osebni pristojnosti teh sodišč za odločanje o takih postopkih ter se odpovedujete vsakršnemu ugovoru glede pristojnosti, kraja sojenja ali neprimernega sodišča za taka sodišča. Strinjate se, da je treba vsak zahtevek ali vzrok za tožbo, ki izhaja iz vaše uporabe storitve Clonable in platforme ali pogodbe, vložiti v enem (1) letu po nastanku takega zahtevka ali vzroka za tožbo, sicer bo za vedno zastaral, ne glede na zakon o zastaranju ali druge zakone, ki določajo drugače. Če spletna stran Clonable v tem obdobju ne uveljavi ali izvaja katere koli določbe pogodbe ali povezane pravice, to ne pomeni, da se je tej pravici ali določbi odpovedala. Če je katera koli določba pogodbe nezakonita, nična ali iz kakršnega koli razloga neizvršljiva, se šteje, da je ta določba ločena od teh pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb. Clonable lahko kadar koli v celoti ali delno prenese to pogodbo, in sicer z obvestilom ali brez njega. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja Clonable ne smete dodeliti, prenesti ali podlicencirati te pogodbe ali katere koli svoje pravice ali obveznosti iz te pogodbe. Nobena odpustitev katere koli kršitve ali neizpolnitve obveznosti po tej pogodbi s strani katere koli pogodbenice se ne šteje kot odpustitev katere koli predhodne ali poznejše kršitve ali neizpolnitve obveznosti. Naslovi, podnapisi ali naslovi odstavkov v tej pogodbi so vključeni le zaradi lažjega branja in na noben način ne opredeljujejo ali pojasnjujejo katerega koli odstavka ali določbe te pogodbe. To je celotna pogodba med vami in Clonable v zvezi z vsebino, ki jo vsebuje, in je ne morete spreminjati. Pogodba je v korist naslednikov, odstopnikov in pridobiteljev licence na spletnem mestu Clonable. Brez omejitev se strinjate, da je tiskana različica pogodbe in vseh obvestil v elektronski obliki dopustna v sodnih ali upravnih postopkih, ki temeljijo na pogodbi ali so z njo povezani, v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so bili prvotno ustvarjeni in hranjeni v tiskani obliki.

 

Avtorske pravice in obvestila o avtorskih pravicah

Spoštujemo intelektualno lastnino drugih in prosimo naše uporabnike, da ravnajo enako. V ustreznih okoliščinah in po lastni presoji lahko ukinemo račune uporabnikov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da je bilo vaše delo kopirano na način, ki pomeni kršitev avtorskih pravic, našemu zastopniku za avtorske pravice sporočite naslednje informacije:

 • elektronski ali fizični podpis osebe, ki je pooblaščena, da deluje v imenu lastnika avtorskih pravic;
 • opis avtorsko zaščitenega dela, za katerega trdite, da je bilo kršeno.
 • opis, kje na platformi se nahaja gradivo, za katero trdite, da je bilo kršeno;
 • vaš naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov;
 • vašo izjavo, da ste v dobri veri prepričani, da sporne uporabe ne dovoljuje lastnik avtorskih pravic, vaš zastopnik ali zakon, in
 • vašo izjavo pod kaznijo krive prisege, da so zgornji podatki v vašem obvestilu točni in da ste lastnik avtorskih pravic ali ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic.

 

Spremembe sporazuma

Clonable si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni Sporazum, vse spremembe pa začnejo veljati takoj po objavi. Takšne spremembe bomo objavili z objavo revidiranega osnutka sporazuma na platformi. Kdaj je bila pogodba nazadnje revidirana, lahko ugotovite tako, da na dnu te strani vidite "Last Revised On". Če po takšnih spremembah še naprej uporabljate platformo, se šteje, da se s temi spremembami strinjate. Če se ne strinjate s pogoji te pogodbe ali njenimi morebitnimi spremembami, te platforme ne uporabljajte več.

Zadnjič pregledano 20. julija 2021