🎉 Uvedli smo naš novi vtičnik za WordPress! Prenesi zdaj

Splošni pogoji

Clonable ("Clonable" in/ali "mi") vam ponuja platformo izključno pod naslednjimi pogoji, ki so nespremenljivi in se lahko po vaši presoji spremenijo po predhodnem obvestilu družbe Clonable, ob upoštevanju določb spodnjih pogojev. S sprejetjem in strinjanjem s pogoji te pogodbe o platformi ("pogodba"), tako da; (a) izberete možnost "Strinjam se" s temi pogoji, (b) dokončate postopek registracije (c) na kakršen koli način uporabljate platformo, kot je prenos ali nalaganje vsebine ali uporaba storitev, ki jih družba Clonable in/ali tretje osebe omogočajo prek platforme, postanete stranka družbe Clonable in sprejmete naslednje pogoje ter sklenete pravno zavezujočo pogodbo z družbo Clonable. V tej pogodbi se vsa sklicevanja na vas in/ali vašega in/ali uporabnika in/ali stranko nanašajo na stranko, ki sklene to pogodbo z družbo Clonable.

Pregled

Clonable zagotavlja določene storitve na našem spletnem mestu www.Clonable.net (in drugih, po možnosti prevedenih domenskih imenih, kot so www.Clonable.si itd., ("platforma") ali prek njega. Platforma zagotavlja večnamensko prevajalsko storitev, ki vam omogoča pretvorbo vašega lokalnega spletnega mesta v večjezično in/ali večdržavno spletno mesto, ("storitev Clonable"). Pogodba velja za storitev Clonable. Vse vsebine in storitve, ki so na voljo prek platforme in niso bile na voljo na datum "Zadnji popravek na" na dnu, se samodejno štejejo za del storitve Clonable, ko so prvič na voljo prek platforme.

Sprejem pogojev / sprejem

Platforme ne smete uporabljati, če se ne strinjate s pogoji te pogodbe. Poleg tega platforme ne smete uporabljati, če (i) vam lokalni zakoni in predpisi prepovedujejo uporabo platforme; ali (ii) niste popolnoma sposobni in usposobljeni za sklenitev zavezujoče pogodbe z družbo Clonable. Z uporabo platforme izjavljate in zagotavljate, da imate pravico, pooblastila in sposobnost za sklenitev te pogodbe ter upoštevanje vseh določil in pogojev te pogodbe.

Politika zasebnosti

Clonablejeva praksa varovanja in zbiranja informacij je prikazana v pravilniku o zasebnosti Clonable. Strinjate se, da družba Clonable uporablja vaše podatke v skladu s pravilnikom o zasebnosti.

Registracija

Pogoj za uporabo storitve in platforme Clonable je, da ste zakoniti lastnik spletnega mesta, v zvezi s katerim uporabljate platformo, storitev Clonable. Poleg tega je pogoj, da ste lastnik vse intelektualne lastnine v zvezi z njo (ali zakoniti pooblaščenec lastnika spletnega mesta). Če želite uporabljati storitev in platformo Clonable, se morate registrirati pri družbi Clonable. Če se želite registrirati pri družbi Clonable, morate navesti veljavni e-poštni naslov (ki se bo uporabljal kot edinstven identifikator vašega računa), svoje ime in geslo. Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega gesla in računa ter se strinjate, da svojega e-poštnega naslova ali gesla, vaše uporabe ali dostopa do storitve in platforme Clonable ne boste prenesli, posodili ali kako drugače prenesli na nobeno tretjo osebo. Prav tako ste izključno odgovorni za vse dejavnosti, ki se izvajajo pod vašim računom. Svoje geslo ali druge podatke o računu lahko kadar koli spremenite po navodilih, ki so na voljo na strani vašega profila. Strinjate se, da nas boste nemudoma obvestili o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega računa ali kakršni koli drugi kršitvi varnosti v zvezi z vašim računom ali storitvijo Clonable in da boste zagotovili, da se boste ob koncu vsake seje "odjavili" / zaprli svoj račun (če je primerno).

Ko uporabljate storitev in platformo Clonable, se strinjate, da: (i) da boste zagotovili določene aktualne, popolne in točne podatke o sebi, ko to zahteva platforma, ter (ii) da boste te podatke vzdrževali in posodabljali, kot je potrebno, da bodo aktualni, popolni in točni. Če so kateri koli podatki, ki jih navedete med začetno registracijo, nepravilni, si družba Clonable pridržuje pravico, da takoj prekine vaš račun in vašo pravico do uporabe storitve in platforme Clonable. Ne bomo odgovorni za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi vašega neizpolnjevanja katere koli od zgornjih obveznosti.

Plačilo

Različne strukture pristojbin in pristojbine, ki jih je treba plačati za storitev Clonable, so navedene na platformi ("pristojbine") ali so določene v ločeni pogodbi za vas kot stranko. Storitev Clonable bo družba Clonable opravila, ko bo sprejela spletno registracijo in popolno plačilo ustreznih pristojbin za storitev Clonable, kot je določeno na platformi ali v posebni pogodbi, sklenjeni z vami kot stranko.

Družba Clonable lahko prilagodi pristojbine za storitev Clonable enkrat letno 1. januarja z uporabo indeksa cen življenjskih potrebščin CBS za namene prilagoditve inflaciji. V primeru inflacije, višje od 2 % na mesec, lahko družba Clonable ceno prilagodi mesečno z uporabo indeksa cen življenjskih potrebščin CBS.

V primeru odpovedi naročnine morate upoštevati enomesečni odpovedni rok. Upoštevajte, da je določeno tudi minimalno trajanje naročnine, kot je navedeno na platformi.

V primeru neplačila kakršne koli pristojbine, ki jo med drugim dolgujete zaradi povratne obremenitve, goljufije, zavrnjene kreditne kartice ali iz katerega koli drugega razloga, ima družba Clonable pravico takoj začasno ali trajno prekiniti vaš dostop do platforme in storitev družbe Clonable, brez poseganja v pravico, da od vas izterja vse zapadle zneske, ali katero koli drugo pravico ali pravno sredstvo, ki je družbi Clonable na voljo.

Družba Clonable si pridržuje pravico, da občasno spremeni svojo plačilno politiko in pristojbine, zaračunane za storitve družbe Clonable, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati takoj. Vse pristojbine in druge stroške je treba plačati v valuti, navedeni na platformi. Če valuta ni navedena, so vse pristojbine navedene v EUR in ne vključujejo vseh veljavnih davkov v zadevni jurisdikciji (vključno, vendar ne omejeno na DDV, če je primerno).

Strinjate se, da boste družbi Clonable plačali pristojbine za vse storitve Clonable, ki jih kupite od družbe Clonable. Poleg tega se strinjate, da ste odgovorni za plačilo vseh veljavnih davkov, ki jih je treba plačati v ustrezni jurisdikciji, v kateri poteka pogodba.

Plačila za storitve družbe Clonable se izvedejo prek varnega spletnega mesta tretje osebe. Vendar se zavedate in strinjate, da za internetne prenose ni mogoče zagotoviti popolne varnosti ali zasebnosti in da lahko vse podatke, ki jih posredujete (vključno s podatki o kreditni kartici), prebere in/ali prestreže tretja oseba. Družba Clonable ni odgovorna za prestrezanje in/ali "vdiranje" v podatke ali drug nepooblaščen dostop do informacij, ki jih posredujete za namene storitev družbe Clonable.

Licenca za uporabo in dostop do storitve Clonable

Družba Clonable vam podeljuje osebno, neprenosljivo, neizključno licenco ("licenca") za uporabo platforme za uporabo storitve Clonable, ki jo s tem sprejemate. Vsa intelektualna lastnina (med drugim avtorske pravice, poslovne skrivnosti, blagovne znamke, patenti itd.), ki je evidentirana ali vsebovana v in/ali povezana/povezana s platformo (med drugim vključno s programsko kodo, uporabniškimi priročniki in vso drugo dokumentacijo), je in ostane izključna last družbe Clonable. Nič v tej pogodbi in/ali podelitvi licence ne pomeni odpovedi intelektualni lastnini družbe Clonable v skladu s katero koli zakonodajo. Licenca ne vključuje nadaljnje prodaje ali komercialne uporabe platforme, storitve družbe Clonable ali njene vsebine; kakršne koli izpeljane uporabe te platforme, storitve družbe Clonable ali njene vsebine; ali kakršne koli uporabe podatkovnega rudarjenja, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in pridobivanje podatkov. Brez izrecnega pisnega soglasja družbe Clonable se platforma, storitev Clonable ali kateri koli njen del ne smejo reproducirati, razmnoževati, kopirati, prodajati, preprodajati, obiskovati ali kako drugače izkoriščati v komercialne namene. Poleg tega ne smete kopirati ali posnemati nobenega dela ali celotne zasnove ali videza in občutka platforme. Ti so zaščiteni z intelektualno lastnino. Družba Clonable lahko občasno objavi nova orodja in vire na platformi ali uvede druge storitve in/ali funkcije za platformo. Za vse nove storitve in funkcije bo veljala ta pogodba in vsi dodatni pogoji uporabe, ki jih lahko izdamo za te posebne storitve ali funkcije. Clonable po lastni presoji določi, kaj pomeni zloraba platforme. Družba Clonable si pridržuje pravico, da prekine vaš račun, če ugotovi, da niste ravnali v skladu s to pogodbo.

Omejitev uporabe vsebine

Zavedate se, da lahko platforma vsebuje informacije, programsko opremo, fotografije, videoposnetke, besedilo, grafiko, glasbo, zvoke ali drugo gradivo (skupaj imenovano "vsebina"), ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami, poslovnimi skrivnostmi ali drugimi lastninskimi pravicami, in da so te pravice veljavne in zaščitene v vseh oblikah, medijih in tehnologijah, ki zdaj obstajajo ali bodo razvite v prihodnosti. Celotna vsebina je skupaj zaščitena z nizozemskimi zakoni o avtorskih pravicah kot kolektivno delo, mi pa smo lastniki avtorskih pravic za izbor, usklajevanje, urejanje in izboljševanje te vsebine. Spreminjanje vsebine ali uporaba vsebine v kakršen koli drug namen, vključno z uporabo takšne vsebine na katerem koli drugem spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju, je strogo prepovedana. Razen če nam to vnaprej izrecno pisno dovolimo, se strinjate, da ne boste reproducirali, distribuirali, prodajali, spreminjali, dajali v najem, zakupovali, posojali, prilagajali, prevajali, ustvarjali izvedenih del na njihovi podlagi (v celoti ali delno), dekompilirali, izvajali povratnega inženiringa, razstavljali ali kako drugače v celoti ali delno zmanjševali platforme ali storitve Clonable, vključno s katero koli vsebino. Ime in logotip Clonable sta intelektualna last družbe Clonable. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na platformi, so blagovne znamke njihovih lastnikov. Naši partnerji imajo lahko tudi dodatne lastninske pravice na vsebini, ki jo dajo na voljo prek storitve in platforme Clonable. Blagovna imena, blagovne znamke in storitvene znamke v naši lasti, registrirane ali neregistrirane, se ne smejo uporabljati v povezavi z nobenim izdelkom ali storitvijo, ki ni naša, na način, ki bi lahko povzročil zmedo. Ničesar v platformi se ne sme razumeti tako, da bi implicitno, s posredovanjem ali kako drugače podeljevalo licenco ali pravico do uporabe naših blagovnih znamk, blagovnih znamk ali storitvenih znamk brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja.

Kakovost izdelka

Clonable poskuša biti čim bolj natančen. Vendar Clonable ne jamči, da so opisi izdelkov, besedilo in/ali druge prevedene informacije z vašega spletnega mesta točni, popolni, zanesljivi, aktualni in/ali brez napak. Ne glede na zgoraj navedeno zavrnitev zagotavljanja kakovosti bo družba Clonable uporabila vedenje uporabnikov vašega spletnega mesta za izboljšanje kakovosti izdelkov v okviru storitve Clonable, vendar k temu ni zavezana. Strinjate se, da niti družba Clonable niti njene podružnice in ponudniki storitev niso odgovorni za kakršno koli netočno, nepopolno, nezanesljivo ali napačno delovanje v zvezi s storitvami Clonable in prevedenimi informacijami na vašem spletnem mestu.

Gradivo, predloženo prek platforme

Opredelitev "gradiva, predloženega prek storitve in platforme Clonable" v tem dokumentu pomeni vse podatke, informacije, besedilo, programsko opremo, zvočne datoteke, slike, fotografije, grafike, videoposnetke, sporočila, datoteke, povezave ali katero koli drugo gradivo ("gradivo") na vašem spletnem mestu, ne glede na to, ali je zapisano v skripti, skrito z geslom ali drugače zaščiteno. Gradiva bodo predmet storitve Clonable, ki bo vključevala prenos gradiv tretji osebi, da opravimo storitev Clonable. Strinjate se, da če gradiva objavite prek platforme, družbi Clonable ter njenim naslednikom in odstopnikom samodejno podelite neizključno, svetovno, brezplačno, trajno in nepreklicno licenco v gradivih in za gradiva, da jih v celoti ali delno uporabljajo, prenašajo in natisnejo, prikazujejo, spreminjajo, objavljajo in prilagajajo za izvajanje storitve Clonable. Sami ste odgovorni za vsa gradiva, ki jih pošljete, objavite ali razširite prek platforme, med drugim tudi za vsebino vaših e-poštnih sporočil, informacij, pregledov, uporabniških ocen, objavljenih fotografij ali slik ali povezanih gradiv. S pošiljanjem gradiv na vašo spletno stran izjavljate in zagotavljate, da imate v lasti vse pravice, naslove in interese v zvezi s takimi gradivi in podobami, vsebovanimi v teh gradivih. Potrjujete in se strinjate, da (a) si pridržujemo pravico (vendar nimamo nobene obveznosti), da ocenimo gradiva, preden dovolimo njihovo objavo ali drugo shranjevanje prek platforme v povezavi s storitvijo Clonable; in (b) lahko po lastni presoji izvedemo katero koli ali vsa naslednja dejanja: (i) spremljamo predložitev gradiv; (ii) spremenimo, odstranimo ali zavrnemo objavo ali dovolimo objavo ali shranjevanje gradiv in/ali (iii) razkrijemo vsa gradiva ali sporočila prek platforme in okoliščine njihovega prenosa, in sicer (a) tretjim osebam za upravljanje storitve in platforme Clonable; (b) za izpolnjevanje veljavnih zakonov; (c) za odzivanje na vladne zahteve; (d) za izpolnjevanje veljavnih pravnih postopkov; (e) za zaščito pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine družbe Clonable, obiskovalcev platforme ali javnosti; (f) za omogočanje uveljavljanja razpoložljivih pravnih sredstev ali omejitev škode, ki jo lahko utrpimo in/ali (g) uveljaviti Sporazum; in/ali (iv) deliti gradiva z ustreznimi organi in finančnimi institucijami, če družba Clonable po lastni presoji ugotovi, da: (a) poskušate prevarati družbo Clonable; (b) izvajate goljufivo dejavnost ali drugo prepovedano transakcijo; (c) izvajate kaznivo dejavnost; ali (d) so gradiva sovražne narave. V nobenem primeru ne bomo mi ali naši zaposleni, uradniki, direktorji, delničarji, zastopniki, predstavniki ali povezane družbe odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči vaše zanašanje na gradiva. Poleg tega nimamo nadzora in ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe (med drugim tudi ponovne objave) ali zlorabe informacij, ki jih tretje osebe prostovoljno razkrijejo prek katerega koli dela storitve in platforme Clonable, s strani tretjih oseb. V skladu s pogoji te pogodbe ne smete nalagati, shranjevati, distribuirati, prenašati, prikazovati, izvajati, dajati na voljo ali kako drugače sporočati javnosti gradiv, za katera nimate potrebnih pravic. Zlasti kakršna koli nepooblaščena uporaba avtorsko zaščitenega gradiva v vaših gradivih (vključno z razmnoževanjem, distribucijo, spreminjanjem, prilagajanjem, javnim prikazovanjem, javnim izvajanjem, pripravo izvedenih del, dajanjem na voljo ali drugim sporočanjem javnosti prek platforme) lahko krši pravice tretjih oseb in je strogo prepovedana. Takšne kršitve lahko povzročijo prekinitev pogodbe in vašega dostopa do platforme ter civilne ali kazenske postopke proti vam s strani zadevnega imetnika pravic ali v njegovem imenu.

Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Platforma lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest ali virov ali vsebine tretjih oseb. Ker nad takimi spletnimi mesti in viri nimamo nadzora, priznavate in se strinjate, da nismo odgovorni za razpoložljivost takih zunanjih spletnih mest ali virov ter ne potrjujemo in nismo odgovorni za nobeno vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali drugo gradivo (skupaj "gradivo tretjih oseb"), ki je na voljo prek takih spletnih mest ali virov ali je na njih vsebovano. Zavedate se, da ste lahko izpostavljeni gradivom tretjih oseb, ki so žaljiva, nespodobna ali sporna. Nadalje priznavate in se strinjate, da nismo neposredno ali posredno odgovorni za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo neposredno ali posredno povzroči vaša uporaba ali zanašanje na kakršno koli gradivo tretjih oseb, ki je na voljo na ali prek katerega koli takega spletnega mesta ali vira.

Razpoložljivost

Družba Clonable se zavezuje, da si bo po najboljših močeh prizadevala zagotoviti storitve družbe Clonable in dostop do platforme 24 ur na dan, 7 dni na teden. Vendar se bo dostop do platforme občasno prekinil zaradi vzdrževanja, nadgradenj in popravil, kar je, kot priznavate, nujna funkcija družbe Clonable, ali zaradi napak v telekomunikacijskih povezavah in opremi, na katere družba Clonable nima vpliva, pri čemer družba Clonable ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo prihodkov. Družba Clonable lahko začasno ali trajno spremeni ali prekine platformo ali kateri koli njen del, in sicer z obvestilom ali brez njega.

Jamstvo uporabnika, obveznost odškodnine in odpoved

Izjavljate in jamčite, da: (a) ste lastnik intelektualne lastnine ali ste pridobili vse potrebne licence in dovoljenja za uporabo gradiva v skladu z vašo uporabo v povezavi s platformo ali kot je drugače dovoljeno s Sporazumom; (b) imate pravice, potrebne za podelitev licence, kot je določeno v Sporazumu (c) od vseh oseb, ki so upodobljene v vašem Gradivu, ste prejeli dovoljenje za uporabo vašega Gradiva, kot je določeno v Sporazumu, vključno z distribucijo, javnim prikazovanjem, javnim izvajanjem in reprodukcijo Gradiva; in (d) vaše Gradivo ne krši ali krši nobene pravice intelektualne lastnine ali druge lastninske pravice, vključno s pravico do publicitete ali zasebnosti, katere koli osebe, podjetja ali subjekta ali druge tretje osebe. Strinjate se, da družbi Clonable in njenim delničarjem, hčerinskim družbam, povezanim podjetjem, vodilnim delavcem, zastopnikom, zaposlenim, soustanoviteljem blagovnih znamk ali drugim partnerjem ter dajalcem licenc ne boste povzročili škode zaradi kakršne koli terjatve ali zahteve, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ki izhajajo iz vašega gradiva, vaše uporabe platforme ali so posledica tega. vaše povezave s platformo, kakršnega koli zahtevka, da je vaše gradivo povzročilo škodo komur koli drugemu, kakršnega koli ravnanja med vami in komer koli drugim, ki oglašuje ali promovira prek platforme, vaše kršitve pogojev pogodbe ali vaše kršitve kakršnih koli pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine.

Zavrnitev jamstev

Izrecno razumete in se strinjate, da v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja: platformo in vsebino zagotavlja družba Clonable "kot je", brez kakršne koli garancije, izrecne, implicitne, zakonske ali druge, vključno z implicitnimi garancijami za lastništvo, nedotakljivost, prodajnost ali primernost za določen namen. Brez omejitve naslednjega družba Clonable in njeni dajalci licenc ne jamčijo, da (a) bosta platforma in vsebina izpolnjevali vaše zahteve ali da bosta stalno na voljo, neprekinjeno, brezčasno, varno ali brez napak; (b) da bodo rezultati, ki jih boste dobili z uporabo platforme in vsebine ter vsebine, učinkoviti, natančni ali zanesljivi; (c) da bo kakovost platforme in vsebine izpolnila vaša pričakovanja; ali da (d) bodo odpravljene vse napake ali pomanjkljivosti v platformi ali vsebini. Noben nasvet ali informacija, ustna ali pisna, ki jo pridobite od družbe Clonable ali prek platforme in vsebine ali z njuno uporabo, ne ustvarja nobenega jamstva, ki ni izrecno navedeno v teh pogojih. Družba Clonable izrecno zavrača vsakršno odgovornost v zvezi z dejanji, ki so posledica uporabnikove uporabe ali sodelovanja v kateri koli platformi in izhajajo iz platforme in vsebine. Do vseh vsebin, ki so prenesene kot rezultat storitve Clonable, so na voljo ali kako drugače pridobljene z uporabo platforme, dostopate po lastni presoji in na lastno odgovornost ter ste izključno odgovorni za kakršno koli škodo na vašem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki je posledica prenosa. Družba Clonable ne prevzema nobene odgovornosti za računalniške viruse ali podobno kodo, preneseno v računalnik uporabnika platforme. Družba Clonable ne prevzema nobene odgovornosti za platforme ali gradiva, ki jih zagotavljajo tretje osebe, dostopne prek povezanih spletnih mest. Družba Clonable ne daje nobenih zagotovil ali jamstev o takih tretjih osebah, njihovi vsebini ali platformi in zanje ne nosi nobene odgovornosti. Uporabniki so pri kakršnem koli poslovanju s takimi tretjimi osebami odgovorni za svoje tveganje. Upravitelji, gostitelji, udeleženci, moderatorji in druge tretje osebe niso pooblaščeni predstavniki družbe Clonable in njihova stališča ne odražajo nujno stališč družbe Clonable. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba Clonable ne nosi nobene odgovornosti v zvezi z gradivom, ki izhaja iz pravic intelektualne lastnine, obrekovanja, zasebnosti, publicitete, obscenosti ali drugih zakonov. Družba Clonable prav tako zavrača vso odgovornost v zvezi z uporabo, zlorabo, izgubo, spreminjanjem ali nedostopnostjo katerega koli gradiva. Družba Clonable ne odgovarja za nobeno izgubo, ki bi vam lahko nastala zaradi uporabe vašega gesla ali računa ali podatkov o računu v povezavi s platformo s strani druge osebe, z vašo vednostjo ali brez nje.

Omejitev odgovornosti

Družba Clonable, njeni delničarji, vodilni delavci, direktorji, zaposleni, partnerji, dajalci licenc ali dobavitelji vam ali komur koli drugemu v nobenem primeru ne odgovarjajo za kakršno koli posebno, naključno, posredno, posledično ali kazensko škodo, vključno s škodo, ki je posledica izgube uporabe, podatkov ali dobička. ne glede na to, ali jih je mogoče predvideti ali ne, ali če je bila družba Clonable obveščena o možnosti takšne škode, ali na podlagi katere koli teorije odgovornosti, vključno s kršitvijo pogodbe ali jamstva, malomarnostjo ali drugim prekrškom, ali na podlagi katerega koli drugega zahtevka, ki izhaja iz uporabe ali dostopa do platforme ali vsebine ali je z njo povezan. Nobena določba Pogojev ne omejuje ali izključuje odgovornosti družbe Clonable za hudo malomarnost ali namerno kršitev družbe Clonable ali njenih zaposlenih ali za smrt ali telesne poškodbe. Celotna odgovornost družbe Clonable in njenih delničarjev, pridruženih družb, dajalcev licenc in dobaviteljev po tej pogodbi ali v zvezi z njo je omejena na mesečni znesek plačila, naveden v pogodbi med družbo Clonable in vami. Ta omejitev velja tudi, če je bila družba Clonable obveščena o možnosti takšne škode, in ne glede na to, da ni dosežen bistveni namen katerega koli omejenega pravnega sredstva.

Obveznost v zvezi z lastniškimi informacijami

Potrjujete, da ima družba Clonable izključno pravico, lastništvo in interes na intelektualni lastnini, povezani s platformo in storitvami družbe Clonable. "Intelektualna lastnina" pomeni avtorske pravice, moralne pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti, nelojalno konkurenco in vse druge intelektualne in lastninske pravice, vključno, vendar ne omejeno na pravice, ki izhajajo iz storitev Clonable in platforme. Potrjujete, da nimate nobene pravice, naslova ali interesa na intelektualni lastnini v platformi, vključno z vsebino, ki izhaja iz večnamenske prevajalske storitve, ki vam omogoča pretvorbo lokalnega spletnega mesta v večjezično spletno mesto, razen pravice do uporabe te intelektualne lastnine v platformi, kot je izrecno določeno v tej pogodbi. Storili boste vse potrebno za zaščito pravic družbe Clonable iz tega odstavka 16 in na zahtevo družbe Clonable izvedli vse potrebne ukrepe za zaščito lastništva družbe Clonable nad temi pravicami, med drugim vključno z izvedbo vseh dokumentov.

Prenehanje in spreminjanje storitve Clonable

Strinjate se, da lahko po lastni presoji ukinemo vaše geslo, račun (ali njegov del) ali uporabo storitve Clonable in platforme ter odstranimo in zavržemo vsa gradiva v platformi iz katerega koli razloga, med drugim tudi, če menimo, da ste kršili ali ravnali v nasprotju s črko ali duhom te pogodbe. Vaš račun bomo ukinili tudi po prejemu zanesljivih informacij o vaši kršitvi katerega koli zakona in bomo v takšnih zadevah sodelovali z organi pregona. Prav tako lahko po lastni presoji in kadar koli prenehamo zagotavljati storitev Clonable ali kateri koli njen del, z obvestilom ali brez njega. Strinjate se, da se lahko vsaka prekinitev vašega dostopa do platforme na podlagi katere koli določbe pogodbe izvede brez predhodnega obvestila, ter priznavate in se strinjate, da lahko takoj deaktiviramo ali izbrišemo vaš račun in vse povezane informacije in datoteke v vašem računu in/ali preprečimo nadaljnji dostop do teh datotek ali storitve Clonable. Poleg tega se strinjate, da vam ali tretjim osebam ne odgovarjamo za kakršno koli ukinitev vašega dostopa do platforme. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in od časa do časa, začasno ali trajno, v celoti ali delno,: (a) spremenimo ali ukinemo storitev Clonable, med drugim (i) omejimo čas, v katerem so storitve Clonable na voljo, (ii) omejimo dovoljeno uporabo storitve Clonable in (iii) omejimo ali ukinemo pravico uporabnika do uporabe storitve Clonable, z obvestilom ali brez njega; (b) zaračunati pristojbine v zvezi z uporabo storitve Clonable; (c) spremeniti in/ali opustiti vse pristojbine, zaračunane v zvezi s storitvijo Clonable; in/ali (d) ponuditi priložnosti nekaterim ali vsem uporabnikom storitve Clonable. Strinjate se, da niti mi niti katera koli naša povezana družba nismo odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, začasno ali trajno ukinitev storitve Clonable v celoti ali delno ali katere koli storitve, vsebine ali funkcije, ponujene prek platforme. Če nas opozorite na kršitve, vam lahko odvzamemo pravice do registracije in/ali sprejmemo druge ustrezne ukrepe za uveljavitev teh smernic. Poleg tega lahko po lastni presoji iz katerega koli razloga ukinemo vaš račun ali sodelovanje v kateri koli funkciji storitve in platforme Clonable. Pravilnik o vračilu in odpovedi družbe Clonable je del Pogojev storitve Clonable in je vanje vključen (kliknite tukaj za pravilnik o vračilu in odpovedi). Kot pogoj za registracijo pri družbi Clonable in uporabo storitev Clonable izrecno potrjujete, da ste prebrali in razumeli Pravilnik o vračilu in odpovedi ter se strinjate, da vas zavezujejo njegovi pogoji in določila. Če se kadar koli ne strinjate s Pravilnikom o vračilu in odpovedi ali katerim koli njegovim delom, je vaše edino pravno sredstvo prenehanje uporabe vseh storitev Clonable in ukinitev računa. Vendar upoštevajte, da bodo za vse transakcije, opravljene pred datumom takšne prekinitve, v celoti veljali pogoji Pravilnika o vračilu in odpovedi.

Obnašanje uporabnikov

Strinjate se, da do platforme ne boste dostopali ali poskušali dostopati z drugimi sredstvi, razen z vmesnikom, ki ga zagotavlja družba Clonable, ali da boste zaobšli kakršne koli omejitve dostopa ali uporabe, ki jih določi družba Clonable, da bi preprečila določeno uporabo platforme.

Strinjate se, da platforme ne boste uporabljali, spodbujali ali dovoljevali drugim, da jo uporabljajo za:

 • delite gradivo, ki je nezakonito, škodljivo, grozeče, žaljivo, nezakonito, obrekljivo, žaljivo, vulgarno, nespodobno, otroško pornografsko, nespodobno, vulgarno, vdira v zasebnost drugih, je sovražno ali rasno, etnično ali drugače sporno;
 • zasledovanje, ustrahovanje in/ali nadlegovanje druge osebe;
 • napeljevanje drugih k nasilju;
 • na kakršen koli način škodovati mladoletnikom;
 • delite gradivo, do katerega niste upravičeni po zakonu ali pogodbenem ali fiduciarnem razmerju;
 • delite gradivo, ki krši pravice intelektualne lastnine ali druge lastninske pravice katere koli stranke;
 • se lažno izdajate za osebo ali organizacijo ali lažno navajate ali kako drugače napačno predstavljate svojo povezanost z osebo ali organizacijo;
 • uporaba platforme ali gradiva na način, ki uporabnika zavaja, da misli, da je v neposrednem stiku z družbo Clonable;
 • deljenje gradiva, ki vsebuje programske viruse ali drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, namenjene prekinitvi, uničenju ali omejitvi delovanja računalniške programske opreme, strojne opreme ali telekomunikacijske opreme;
 • dostopati do platforme ali jo uporabljati na kakršen koli način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali oslabil kateri koli strežnik družbe Clonable ali omrežja, povezana s katerim koli strežnikom družbe Clonable;
 • namerno ali nenamerno motenje ali prekinjanje delovanja platforme ali kršenje zakonov v zvezi z dostopom do platforme ali njeno uporabo, kršenje zahtev, postopkov, pravilnikov ali predpisov omrežij, povezanih s platformo, ali izvajanje dejavnosti, ki so s to pogodbo prepovedane;
 • ovirati varnosti ali kako drugače škodovati platformi, gradivu, računom, geslom, strežnikom ali omrežjem, ki so povezani s platformo ali do katerih je mogoče dostopati prek platforme ali katerih koli povezanih ali povezanih spletnih mest;
 • motiti, ovirati ali preprečevati drugim uporabnikom uporabo ali uživanje platforme ali gradiva ali drugih povezanih ali povezanih spletnih mest, platform ali vsebin;
 • dostopa ali poskusa dostopa do kakršnega koli gradiva, za katerega niste pooblaščeni, ali na kakršen koli način, ki ni namerno omogočen prek platforme;
 • reproducirati, prodajati, trgovati, preprodajati ali izkoriščati v komercialne namene kateri koli del gradiva, uporabo platforme ali gradiva ali dostop do platforme ali gradiva;
 • gostovanje platforme, na podlagi naročnine ali kako drugače, brez soglasja družbe Clonable, vključno s pripadajočo aplikacijo, da se tretji osebi omogoči uporaba platforme za ustvarjanje, prenos ali zaščito katerega koli gradiva;
 • goljufati, obrekovati ali kako drugače kršiti zakonske pravice (kot sta pravica do zasebnosti in publicitete) drugih; ali
 • sodelovati v drugih dejanjih, ki se po Clonablovi presoji zdijo neprimerna, nedopustna ali nesprejemljiva.

Poleg tega se strinjate, da boste upoštevali vse veljavne zakone, pravila in predpise, kar je pogoj za uporabo storitve Clonable.

Da bi nam omogočili zaščito kakovosti naših izdelkov in storitev, našim zaposlenim in predstavnikom dovoljujete dostop do vašega računa in podatkov iz katerega koli razloga po lastni presoji. Prav tako si pridržujemo pravico, vendar ne prevzemamo odgovornosti, da spremljamo ali pregledujemo vaše vedenje med uporabo storitve in platforme Clonable. Za vašo uporabo storitve in platforme Clonable veljajo vsi veljavni lokalni, pokrajinski, nacionalni in mednarodni zakoni in predpisi. Poleg tega potrjujete, da ste odgovorni za pridobitev ali zagotovitev vseh dostopnih linij, telefonske in računalniške opreme (vključno z modemom) ali drugih naprav, potrebnih za dostop do platforme, in za plačilo vseh stroškov v zvezi s tem.

Vprašanja v zvezi s pooblastili

Družba Clonable nadzira in upravlja platformo na Nizozemskem in ni namenjena temu, da bi za družbo Clonable veljali zakoni ali jurisdikcija katerega koli ozemlja, razen Nizozemske. Družba Clonable ne zagotavlja, da sta storitev in platforma družbe Clonable ali kateri koli njun del ustrezna ali na voljo za uporabo v kateri koli posamezni jurisdikciji. Tisti, ki se odločijo za dostop do platforme, to storijo na lastno pobudo in na lastno odgovornost ter so odgovorni za upoštevanje vseh lokalnih zakonov, pravil in predpisov. Dostopnost platforme lahko v celoti ali delno omejimo na katero koli osebo, geografsko območje ali jurisdikcijo, ki jo izberemo, kadar koli in po lastni presoji.

Obvestila

Družba Clonable vas lahko obvesti po elektronski pošti, z obvestilom na platformi ali na drug primeren način. Družbi Clonable morate poslati pisno obvestilo po elektronski pošti ali na drug način, ki ga izrecno določi družba Clonable. Družba Clonable lahko prek storitve Clonable oddaja, razširja ali prikazuje obvestila ali sporočila, s katerimi vas obvešča o spremembah pogodbe, storitve in platforme Clonable, pravilnika o zasebnosti ali drugih pomembnih zadevah. Takšno oddajanje, distribucija ali prikazovanje informacij predstavlja obvestilo za vas.

Veljavna zakonodaja in drugi splošni pogoji

Sporazum ne ustvarja in se ne sme razlagati tako, da ustvarja partnerstvo, skupno podjetje, razmerje med delodajalcem in zaposlenim, agencijo ali franšizodajalcem in franšizojemalcem med vami in družbo Clonable. Pogodbo urejajo in razlagajo nizozemski zakoni brez upoštevanja načel kolizije zakonov. Za pogodbo in vse nadaljnje pogodbe, ki lahko izhajajo iz nje, veljajo zakoni Nizozemske. Strinjate se, da se vsi pravni ali pravični postopki, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo povezani, vodijo samo na sodiščih v mestu s'Hertogenbosch, pri čemer se strinjate in podrejate osebni pristojnosti teh sodišč za odločanje o takih postopkih ter se odpovedujete vsem ugovorom glede pristojnosti, kraja ali neprimernega sodišča pred temi sodišči. Strinjate se, da je treba vsak zahtevek ali vzrok za tožbo, ki izhaja iz vaše uporabe storitve in platforme Clonable ali pogodbe, vložiti v enem (1) letu po nastanku takega zahtevka ali vzroka za tožbo, sicer za vedno zastara, ne glede na status zastaranja ali druge zakone, ki določajo drugače. Če družba Clonable v tem obdobju ne bo uveljavila ali izvajala katere koli določbe pogodbe ali povezanih pravic, to ne bo pomenilo odpovedi tej pravici ali določbi. Če je katera koli določba Pogodbe nezakonita, nična ali iz kakršnega koli razloga neizvršljiva, se šteje, da je ta določba ločena od teh pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb. Družba Clonable lahko kadar koli v celoti ali delno prenese to pogodbo, in sicer z obvestilom ali brez njega. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe Clonable ne smete dodeliti, prenesti ali podlicencirati te pogodbe ali katere koli svoje pravice ali obveznosti iz te pogodbe. Nobena odpustitev katere koli kršitve ali neizpolnitve obveznosti po tej pogodbi s strani katere koli stranke se ne šteje kot odpustitev katere koli predhodne ali poznejše kršitve ali neizpolnitve obveznosti. Naslovi, podnapisi ali naslovi odstavkov v tej pogodbi so vključeni izključno zaradi lažjega branja in nikakor ne opredeljujejo ali pojasnjujejo katerega koli odstavka ali določbe te pogodbe. To je celotna pogodba med vami in družbo Clonable v zvezi s predmetom te pogodbe in je ne smete spreminjati. Pogodba je v korist naslednikov, odstopnikov in pridobiteljev licence družbe Clonable. Brez omejitev se strinjate, da sta tiskana različica pogodbe in vsako obvestilo v elektronski obliki dopustna v sodnih ali upravnih postopkih, ki temeljijo na pogodbi ali so z njo povezani, v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so bili prvotno ustvarjeni in hranjeni v tiskani obliki.

Avtorske pravice in obvestila o avtorskih pravicah

Spoštujemo intelektualno lastnino drugih in prosimo naše uporabnike, da ravnajo enako. V ustreznih okoliščinah in po lastni presoji lahko ukinemo račune uporabnikov, ki kršijo pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da je bilo vaše delo kopirano na način, ki krši avtorske pravice, našemu zastopniku za avtorske pravice sporočite naslednje informacije:

 • elektronski ali fizični podpis osebe, ki je pooblaščena, da deluje v imenu lastnika avtorskih pravic;
 • opis avtorsko zaščitenega dela, za katerega trdite, da je bilo kršeno.
 • opis, kje na platformi se nahaja gradivo, za katero trdite, da je kršeno;
 • vaš naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov;
 • vašo izjavo, da ste v dobri veri prepričani, da sporna uporaba ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic, vašega zastopnika ali zakona, in
 • vašo izjavo pod kaznijo krive prisege, da so zgornji podatki v vašem obvestilu točni in da ste lastnik avtorskih pravic ali ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic.

Spremembe sporazuma

Družba Clonable si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni pogodbo, vse spremembe pa začnejo veljati takoj po objavi. Takšne spremembe bomo objavili z objavo spremenjenega osnutka sporazuma na platformi. Kdaj je bila Pogodba nazadnje spremenjena, lahko ugotovite tako, da si ogledate "Last revised on" na dnu te strani. Če po takšnih spremembah še naprej uporabljate platformo, se šteje, da ste se s takšnimi spremembami strinjali. Če se ne strinjate s pogoji Sporazuma ali njegovimi spremembami, prenehajte uporabljati to platformo.

Zadnjič spremenjeno 08. maja 2023